Wat is community art?

Regular price €9.90

Er wordt de laatste jaren vaak gesteld dat er in de hedendaagse westerse kunst een sociale wending heeft plaatsgevonden. Het gaat niet langer om kunst om de kunst, niet om kunst als uitdrukking van de persoonlijke visie van een eenling, maar om kunst (of projecten) die mensen (en dingen) samenbrengen en zo de wereld veranderen. Tot op zekere hoogte is deze sociale wending terug te voeren op het verlangen naar ‘gemeenschap’ dat veel kunstenaars eigen lijkt te zijn. De filosofische opvattingen van de gemeenschap en het sociale raken aan de preoccupaties van kunstenaars die zich met het sociale bezighouden, waar de kunstenaar niet meer de persoonlijk individualiteit verdedigt tegen de kracht van een regels stellende maatschappij, maar continu onderzoekt wat bindt en hoe we verder kunnen.

Inhoudsopgave

Inleiding
Wat is community art?
Waarom community art?
Definities van community art
Historische achtergronden van community art
Wat is een community?


Arie Altena werkt als redacteur en onderzoeker voor V2_, Lab voor de instabiele media, in Rotterdam, en is als curator en redacteur verbonden aan Sonic Acts. Hij studeerde literatuurwetenschap en schrijft over kunst en technologie. Hij is mede-samensteller van verschillende Sonic Acts-publicaties zoals The Geologic Imagination (2015) en The Dark Universe (2013).

Dit boek is tot stand gekomen met hulp van het Mondriaan Fonds.