Participatieve Kunst

Regular price €12.50

In haar nieuwe boek gaat Sandra Trienekens in op de vraag hoe we tot een genuanceerder begrip van participatieve kunst komen, en daarmee ook tot een effectievere kritiek op en betere ontwikkelingskansen voor deze kunstvorm. Het is daarmee een perfecte introductie voor iedereen die deze kunstvorm wil bestuderen. Ook is het boek van Sandra Trienekens uitermate geschikt voor gebruik in het onderwijs.

Deze publicatie doet op verschillende manieren een handreiking. Allereerst door het verbreden van onze blik op de geschiedenis van artistiek onderzoek naar de relatie tussen kunst en het dagelijkse leven aan de ene kant, en tussen kunstenaar en publiek aan de andere kant. Vervolgens door de nadelige gevolgen van het Nederlandse kunstdiscours voor de positie van participatieve kunst in kaart te brengen. Ten slotte door een dialoog tot stand te brengen met de gebruikelijke kritiek op participatieve kunst, zoals bijvoorbeeld de kritiek op de verbondenheid met politieke beleidsdoelen en op het ethisch handelen in de praktijk. Op basis van deze hervonden nuanceringen doet dit essay een voorzet voor een bredere duiding van participatieve kunst als een collectieve kunstvorm waarin essentiële kernwaarden en basisprincipes van de oorspronkelijke community art opnieuw centraal komen te staan.

Sandra Trienekens is cultuursocioloog (PhD) en social geograaf (MA). Met haar onderzoeksbureau Urban Paradoxes doet ze onderzoek naar burgerschap, diversiteit en de kunsten. Daarnaast was ze als wetenschappelijk medewerker en docent verbonden aan verschillende Nederlandse en Engelse universiteiten. Van 2007 tot 2011 was zij Lector Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam.